Overview Search Up
Download details

Gekoppelde Elektromagnetische Thermische Problemen in Elektrische Energie Omzet Gekoppelde Elektromagnetische Thermische Problemen in Elektrische Energie Omzetters
Numerieke simulaties, zoals de Eindige Elementen Methode (EEM) worden dikwijls aangewend tijdens de analyse of het ontwerp van dergelijke toestellen. De
aangewende programmatuur is meestal geoptimaliseerd voor bepaalde types velden. De wiskundig gecompliceerde, gekoppelde problemen worden dan dikwijls opgelost
door een rudimentaire iteratieve combinatie. Er is een duidelijke noodzaak deze ingenieursmatige gekoppelde problemen grondig
te bestuderen. Dit werk heeft tot doel bij te dragen tot dit onderzoeksonderwerp in het algemeen met toepassing op de elektrische energie-omzetting in het bijzonder.
In de elektrische energie-omzetting, waarin elektromagnetische velden aangewend worden om energie te produceren, over te brengen of om te zetten, komen vele
gekoppelde fysische en niet-fysische fenomenen voor met elke hun typische tijdsconstanten die vele ordes kunnen verschillen. De toepassingen van deze
discipline zijn velerlei: gaande van micro-systemen (bijv. on-chip interconnecties), elektrische aandrijvingen (bijv. elektrische voertuigaandrijvingen) tot zeer grote
transformatoren en generatoren. De wederzijds gekoppelde problemen kunnen op vele manieren ingedeeld worden. De veel gebruikte aanduiding ‘sterk’ en ‘zwak’ gekoppeld leidt tot verwarring daar
zij dikwijls op subjectieve gronden steunt. Andere indelingen zijn bijv. reikwijdte (deels of volledige overlappende berekeningsgebieden), discretiseringsmethode
(gebruikte transformatie van een continu naar een discreet wiskundig probleem) of het soort globale niet-lineaire oplossingsalgoritme.


Data

Size 655.49 KB
Download Language Dutch

Download