Overview Search Up
Download details

Windwerkboek hoofdstuk 8 rotor ont Windwerkboek hoofdstuk 8 rotor ontwerp

Inleiding
De uitvoering van de rotor bepaalt tot welk type
een windmolen behoort. De molens die we in het
landschap tegenkomen hebben meestal een horizontale
as. Ook de meeste molens voor het opwekken
van elektriciteit zijn op die manier gebouwd,
zoals de grote Tvindmolen in Denemarken. Tot de
vertikaal draaiende molens behoren de panemoon,
Darrieus-rotor en Savonius-rotor. Ook komen
kombinaties van deze soorten voor. Een voordeel
van de meeste vertik ale molens is dat ze niet op de
wind gericht hoeven te worden. Vanuit alle richtingen
kan de rotor worden aangeblazen. Dit spaart
een dure krui-inrichting uit.
Om elektriciteit op te wekken moet de rotor aan
hoge eisen voldoen. Het rendement van de rotor
dient zo hoog mogelijk te zijn. Dat betekent dat
de rotor snel en met weinig weerstand moet draaien.
Veel oude wieksystemen komen daarom niet in
aanmerking, zoals de grote houten wieken van de
Hollandse molens en de vele metalen bladen van
de poldermolentjes. Moderne windmolens hebben
slechts twee tot vier zorgvuldig berekende wieken.
Data

Size 4.11 MB
Download Language Dutch
Author Chris Westra en Herman Tossijn

Download