Overview Search Up
Download details

Synchrone mach Synchrone machines

Zoals bij de inductiemachine heeft men ook hier te doen met een draaiveld. De rotor wordt gevoed
met gelijkstroom. De spanningsvergelijkingen kunnen uit deze van de inductiemotor afgeleid worden.
De stator heeft een driefasige wikkeling die aan een net ligt met constante spanning U1 en constante
frequentie f1. Veronderstel een sleepringrotor. Tussen twee sleepringen wordt een gelijkstroombron
aangesloten die een stroom Ib levert. De rotorfrequentie f2 is nul.
Data

Size 676.85 KB
Download Language Dutch
Author R. Belmans

Download