Het rapport "Opbrengst Urban Wind Turbines" (www.duurzameenergiethuis.nl) is een goede handleiding om op een gefundeerde manier te berekenen of een kleine windturbine economisch rendabel is.

In het rapport worden de molens uit het testpark Schoondijke als voorbeeld gebruikt voor het doorrekenen van de economische haalbaarheid tegen een vaste vergoeding van 25 cent per kWh. Als je deze vergelijking doortrekt naar een hogere kWh prijs en een lagere investering. Dan zou je een overzicht zoals hieronder kunnen krijgen.

Windcalculatie

Bij een investering van rond de 3000 tot 3500 euro zou de windturbine bij de huidige energie prijs en een redelijk wind regime van 5 m/s in ruim 6 jaar terug verdiend zijn. Zelfs een duurdere molen zoals de Skystream is bij een energie prijs stijging in 10 jaar al terug verdiend. De tabel laat duidelijk zien dat het economisch rendement in eerste instantie sterk afhankelijk is van de aanschaf kosten van de installatie, dus zelf werkzaamheden uitvoeren bij de bouw van de installatie loont zich.
Verder zal de energie prijs is de toekomst verder stijgen wat zeker ook zijn invloed heeft op het economisch rendement van een windturbine.
Conclusie: Bij de huidige energie prijs is het investeren in een windturbine alleen rendabel als gebruik wordt gemaakt van zelfwerkzaamheid zodat de uitgaven voor de installatie niet al te hoog worden. Bij een verdere stijging van de kWh prijs zal het aanbod van windturbines toenemen en daardoor de aanschaf prijs dalen zodat je waarschijnlijk een dubbel effect op het rendement krijgt.

pdf-65 Onderzoek opbrengst Urban windturbines Download
Language-65  Dutch

Onderzoek opbrengst Urban windturbines.pdf