omweg follower windenergy4ever windenergyNormaliter zal de dump load van een windmolen installatie bestaan uit een aantal weerstanden die de ruimte verwarmen om er voor te zorgen dat de windmolen niet onbelast kan draaien als er geen net-koppeling is of als de accu’s opgeladen zijn. In veel gevallen betekent dit gewoon dumpen van overtollige energie. Om deze zogenaamde overtollige energie toch beter te benutten heeft Hugh Piggott een schakeling ontwikkeld die de dump load monitort en een zinnige belasting ingeschakeld als er stroom naar de dump load wordt gestuurd. Dit kan bijvoorbeeld een warm water boiler zijn.piggott follower schematic windenergy4ever windenergy
De schakeling is ontwikkeld op basis van een microprocessor gestuurde solid state relais (lastrelais voor gedeeltelijke sturing van het vermogen van een AC-lading). De functie van de dump load wordt niet aangetast dus de beveiliging van de windmolen blijft onveranderd.
In het schematische voorbeeld is uitgegaan van een 24 volt accu systeem met een Tristar controller. Op de website van scoraigwind vind je uitgebreide informatie en daar wordt ook een schakeling beschreven om meerdere zinnige belastingen in een reeks aan elkaar te koppelen.