Het Windwerkboek van Chris Westra en Herman Tossijn is uitgegeven bij de Ecologische Uitgeverij ISBN 90 6224 0259.

cd windwerkboek chris westra windenergy4ever windenergyHelaas is het boek niet nieuw meer verkrijgbaar. De laatste druk is begin jaren 80 verschenen hierdoor is de beschreven techniek ook enigszins verouderd. De heer Westra is op dit moment bezig met een nieuw boek en dit zal waarschijnlijk in de loop van 2007 verschijnen. Omdat dit een van de weinige nederlands talige boeken is lijkt het mij de moeite waard om dit boek in digitale vorm te verspreiden. Na overleg met de Hr Westra en de uitgever Jan van Arkel is mij toestemming verleend om dit boek via een cd aan te bieden:  Als je de hierna volgende link volgt dan kun kom je in de DOE HET ZELF winkel van windenergy: CD aanvragen

pdf-42 Windwerkboek hoofdstuk 8 rotor ontwerp Download
Language-42  DutchAuthor-42;Chris Westra en Herman Tossijn

Inleiding
De uitvoering van de rotor bepaalt tot welk type een windmolen behoort. De molens die we in het landschap tegenkomen hebben meestal een horizontale as................