Een laadregelaar verzorgt de laad spanning bij het opladen van een accu, de teveel aangeboden energie zal naar een belasting gestuurd worden die in geval van storm alle energie van de windmolen kan verwerken.Midnight battery controllerEen goede laadregelaar zorgt ervoor dat de accu volgens de methodiek van de adaptieve laadkarakteristiek wordt opgeladen. Dit verhoogd de levensduur van de accu, hierdoor zijn de extra kosten voor een duurder apparaat snel terug verdiend. Bij deze karakteristiek wordt het laden hoofdzakelijk in drie stappen verdeeld het bulkladen, absorptie laden en het druppel laden Als aanvulling tegen veroudering is er een recuperatie fase, het egalisatie laden. Het hele laad proces wordt bewaakt met temperatuurcompensatie.

In drie stappen laden

Bij de bulk fase accepteert de accu alle aangeboden laadstroom, bij grote accu's kan dit oplopen tot 10% van de capaciteit. Deze fase loopt ongeveer door totdat de accu 80% geladen is. Hier bereikt de accu zijn absorptie spanning. Deze spanning verschilt per type accu, bij NiFe accu's ligt deze spanning hoger dan bij lood accu's. Zelfs binnen één type of fabrikant kan dit verschillen. Een tractie lood accu kent een hogere absorptie spanning dan een start accu. In het ideale geval zal een laadregelaar dus aangepast moeten worden aan de specificaties van de fabrikant. In de absorptie fase krijgt de accu zoveel energie als deze verwerken kan gedurende deze fase neemt de stroom geleidelijk af totdat de accu 100% geladen is. In de druppel laad (floatlaad) fase vindt onderhoud van de accu plaats, zelfontlading wordt tegen gegaan. De spanning wordt verlaagd zodat geen corrosie en gasontwikkeling plaats vindt.
Omdat een accu in het normale gebruik verouderd door corrosie het zogenaamde sulfateren is er een egalisatie fase om dit tegen te gaan. In deze fase wordt de accu met een hoge spanning (30 – 33 volt voor set 24 volt accu's) en kleine stroom (3% – 5% van capaciteit) doorgeladen.

Type regelaars

Een windmolen mag nooit zonder een belasting functioneren omdat de molen anders op hol slaat en de mechanische belasting zeer hoog wordt. Een laadregelaar voor een windmolen zal dus bij het afschakelen van de accu altijd een verbinding met een belasting moeten maken. Hier zijn twee verschillende typen te onderscheiden namelijk een "relay driven" en een "pulse width modulation" (PWM). Bij een relay driven regelaar zal de belasting aan of uitgeschakeld zijn en bij een PWM regelaar zal dit modulerend gebeuren door gebruik te maken van solid state componenten. Een "relay driven" regelaar geeft een klikkend geluid terwijl een PWM regelaar een zoemend geluid zal maken.Tristar battery controllerDe belasting die ingeschakeld wordt als de accu’s niet geladen worden kan ingezet worden voor ruimte of water verwarming als deze het overschot aan vermogen maar kwijt kunnen. Deze verwarming weerstanden zijn in de machine sloperijen nog wel eens te vinden.
Een andere technische ontwikkeling die steeds meer van belang wordt is de maximum power point tracking (MPPT), hierbij wordt de afgenomen capaciteit van de windmolen zo geregeld dat deze maximaal presteert. Een windmolen zal maximaal presteren als de wieken met de juiste verhouding, tipsnelheid wieken met de windsnelheid, draaien, De snellopendheid van de wieken. Bij de betere net-koppel elektronica wordt deze techniek al standaard toegepast.
Gezien de snelle ontwikkeling in techniek is het verstandiger om de regelaar nieuw te kopen.

Enkele bekende merken zijn:
Meer informatie is te vinden:
ico4 Hugh Piggot

ico17 LowtechMagazine