Locatie

De belangrijkste stap om na te gaan of een windmolen geschikt is voor een locatie is het bepalen van de gemiddelde windsnelheid voor de hoogte waarop de molen geplaatst gaat worden. Het blijkt dat mensen zich vaak rijk rekenen door de windsnelheid te overschatten en niet de obstakels (bomen, gebouwen) in ogenschouw te nemen. (lees meer in het artikel windsite analyses). Uit analyse zal blijken dat een hogere mast in de meeste situaties de investering zeker waard zijn.

Mast

Bij de keuze van een mast zijn hoofdzakelijk drie keuze mogelijkheden.    
De niet getuid vrijstaande mast is de duurste oplossing die de minste ruimte inneemt.  
vrijstaande vaste mast - windenergy.nl
Vrijstaande mast
Strijkbare masten zijn uit het oogpunt van onderhoud het makkelijkste omdat alles op de begane grond gedaan kan worden.  
getuide mast - windenergy.nl
Strijkbare mast
Vaste getuide masten, zowel vakwerkmasten als enkel paal masten, hebben het nadeel dat deze voor het onderhoud altijd beklommen moeten worden. De keuze voor de mast zal afhangen van de ruimte die beschikbaar is en de hoeveelheid geld die men wil investeren. (lees meer bij artikelen over de mast)  
vakwerk mast - windenergy.nl
Vakwerk mast

 

 

 

Installatie achter de windmolen

Een windmolen installatie is veel meer dan de windmolen alleen. Er moet een keuze gemaakt worden of het systeem direct of indirect of autonoom van het elektriciteit net zal functioneren. Bij een direct gekoppeld net systeem wordt de schakeling tussen het net en de windmolen meestal door elektronica verzorgd. Bij een indirect of autonoom systeem wordt gebruik gemaakt van accu’s. Een indirect systeem heeft een dubbele functie namelijk net koppeling en levering aan het huishouden. Het grote voordeel is dat er bij een net storing nog steeds elektriciteit aanwezig is. Een autonoom systeem functioneert uitsluitend voor levering aan het huishouden. Het grote nadeel van de twee laatst genoemde systemen zijn de accu’s deze veroorzaken extra kosten en zijn een behoorlijke milieu belasting. Accu’s vergen onderhoud en zijn daardoor weer een extra zorg die niet veronachtzaamd mag worden.

Windmolen test

Een van de grootte problemen bij het kiezen van een windturbine is dat er geen objectieve beoordelingen zijn. Je kunt praktisch alleen maar afgaan op de specificaties van de fabrikant.

Lees meer...

Test Schoondijke

In 2007 is een test afgerond van een proefopstelling van verschillende kleine windmolens.

Het testveld is een uniek experiment geweest. Voor het eerst zijn op één terrein verschillende soorten windturbines onder dezelfde omstandigheden getest.

Lees meer...

Opbrengst

Het rapport "Opbrengst Urban Wind Turbines" (www.duurzameenergiethuis.nl) is een goede handleiding om op een gefundeerde manier te berekenen of een kleine windturbine economisch rendabel is.

Lees meer...

Hulp bij het kopen

Als je tot aankoop of zelfbouw van een windturbine wil overgaan is uiteraard de vraag wat levert een molen op. Je moet de totale kosten niet onderschatten,

Lees meer...

Chinese molens

Er is op dit moment een heel groot aanbod van windmolens uit china, als je de link (windturbine_small) volgt dan worden er tientallen kleine molens aangeboden van verschillende fabrikanten. De prijs van deze molens is goedkoop.

Lees meer...