Daar waar overtollige draaiende energie aanwezig is o.a. waterrad en windmolens. Windmolens, liefst wind dynamo’s kunnen warm water produceren met een hoog rendement.
Waarom gebruikt de winddynamo maar een klein gedeelte van het wind-aanbod? Stel: Men heeft een winddynamo van max. 3 kW. Bij een bepaalde propeller levert hij bij een luchtsnelheid van 3 m/s 400 Watt.

Omdat het vermogen van de wind toeneemt met de 3e macht van de luchtsnelheid levert de molen al bij 6 m/s 8 * 400 = 3,2 kW en bij 12 m/s meer dan 25 kW. (Windkracht 6). warm water dynamoBij 6 m/s gaat men daarom mechanisch de molen afremmen of uit de wind draaien. Door nu elektrisch af te remmen kan men de rest van het vermogen gebruiken voor heet waterbereiding of verwarming. (met 6 kW kan men al aardig de woning verwarmen) dus geen verspilling meer van windenergie. Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen warmte te produceren met wind zonder electriciteits opwekking. Voordeel van een warm water windmolen t.o.v. zonnecollectoren: meer daguren wind, dan zonuren. Bij wind ook s’nachts energie. In herfst - winter veel windaanbod.
windrem

warm water dynamoGegevens van de (eigengemaakte) elektrische rem: Uitgaande van een 14 V, 35 A autodynamo, waarvan de stator vervangen is door een water gekoelde stalen ring. Het max. vermogen is afhankelijk van toerental en veldstroom (4 a 6 kW). Door middel van een zenerdiode, spanningafhankelijke weerstand of met een elektronische schakeling is het mogelijk de veld-(bekrachtigings)stroom zodanig te regelen dat het remvermogen evenredig toeneemt met de windsnelheid. Eventueel is het mogelijk door meer/minder te remmen het toerental boven een bepaalde windsnelheid constant te houden; bij heftige windstoten dient men er dan wel op bedacht te zijn met grote optredende torsie krachten.
Principe: Door het veld van de ex wisselstroom dynamo meer of minder met gelijkstroom te bekrachtigen verkrijgt men een ronddraaiend magnetisch veld. Hierdoor ontstaan er grote kortsluitstromen in de stalen ring, die tezamen met het steeds wisselend ompolen van de ijzermoleculen zorg dragen voor een sterke verwarming van de ring. De rem kan het beste op molens met een verticale as gemonteerd worden. Bij horizontale-as molens moet een flexibele wateraansluitingen gebruiken.

Resumerend: De rem is eenvoudig te maken uit een wisselstroomdynamo (stator te vervangen) rotor intact te houden normale bekrachtiging van 0 tot 16 V (0 30 Watt)

overgenomen van A Verlaat 080-774078 E vd Wollenberg 080-561577

originele manual

ico4 Hugh Piggot

ico17 LowtechMagazine